laboratory equipment

شرکت داریا بهین تجهیز راه ابریشم با سرمایه گذاری در سال 1399 موفق به راه اندازی بزرگترین خط تولید لوله های خون تحت خلاء بنابرنیاز مراکز درمانی و آزمایشگاه های کشور گردید . اکنون در حال طی اخذ مجوز های لازم از اداره کل تجهیزات پزشکی و تاییدیه های معتبر بین المللی می باشیم . امید است در سال 1400 بیش از 50 درصد نیاز کشور به این فرآورده توسط این شرکت تامیین گردد.