خدمات پس از فروش

تعمیر دستگاه

خدمات پس از فروش گارانتی انواع دستگاه های پوست – زیبایی و لاغری تعمیر- نصب وراه اندازی دستگاههای پوست و زیبایی خدمات مشاوره و بررسی توجیه پذیری اقتصادی

تعویض قطعه

خدمات پس از فروش گارانتی انواع دستگاه های پوست – زیبایی و لاغری تعمیر- نصب وراه اندازی دستگاههای پوست و زیبایی خدمات مشاوره و بررسی توجیه پذیری اقتصادی