Carboxytherapy machine rental

دستگاه کربوکسی تراپی : 

کربوکسی تراپی موجب ترمیم پوست های شل و کاهش خطوط حاملگی، استریا و یا خطوط چاغی لاغری می گردد.

از کاربردهای دیگر آن به بهبود اگزما در طی چند جلسه و همچنین از بین بردن درهای مزمن مثل دردهای رماتیسمی

نام برد. طول مدت درمان و تعداد کل جلسات بر اساس علت ایجاد شده و هدف مورد نطر متفاوت است. شرکت راه

ابریشم اقدام به اجاره این دستگاه در تهران وشهرستان ها می نماید.