شرکت دانش بنیان داریا بهین تجهیز راه ابریشم

 در حوزه تحقیقات و تولید محصولات پزشکی، آزمایشگاهی و بیمارستانی در سال 1394 با هدف تولید و بومی سازی تجهیزات پزشکی و تشخیص طبی در داخل کشور شروع به فعالیت نموده ایم. خط مشی مدیریت از آغاز تاسیس شرکت بر پایه خودکفایی با بهره گیری از دانش و توانمندی های نیروهای داخل کشور استوار بوده است. در این راستا، شرکت داریا بهین تجهیز راه ابریشم  گام مهمی در تامین نیاز آزمایشگاه های تشخیص طبی داخل کشور برداشته  و با سرمایه گذاری صورت گرفته در سال 1399  بیش از 50 درصد نیاز داخلی را تامین خواهد نمود. این شرکت در سال 1398 اقدام به  تحقیق و توسعه در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات بیمارستانی از قبیل دستگاه سونوگرافی , دستگاه سرنگ پمپ و دستگاه اینفیوژن پمپ نموده است . راه اندازی یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز تحقیقاتی تولیدی در زمینه فرآورده های بیولوژیک آزمایشگاهی براساس اصول GMP در مرکز کشور جزو اهداف شرکت در سال 1400 می باشد . 
در برنامه استراتژیک پنج ساله دوم شرکت، گسترش محصولات تولیدی در زمینه آزمایشگاه های تشخیص طبی، پزشکی و بیمارستانی ، بهبود کیفیت محصولات و صادرات به کشورهای دیگر قرار دارد.