مشخصات فنی لوله سرم

لوله خون تحت خلاء

مشخصات فنی لوله سرم

لوله خون تحت خلاء برای جمع آوری سرم خون مورد استفاده قرار می گیرد و فرآیند لخته سازی خون انجام می پذیرد و سپس سرم با انجام عملیات سانتریفیوژ جداسازی می گردد. پس این  لوله ها نقش نگهداری نمونه خون بیمار را دارند تا پس از عملیات سانتریفوژ از لخته خون جدا شودو آزمایشات مربوطه بر روی سرم انجام پذیرد. این لوله ها در 2 حالت بدون ماده افزودنی و با ماده افزودنی فعال کننده لخته استفاده می شوند.

در حالت بدون فعال کننده لخته زمان لخته سازی خون زیاد می باشد از اینرو برای انجام سریعتر فرایند از مواد فعال کننده لخته در لوله خون تحت خلاء سرم استفاده می شود. مطالعات نشان می دهد که در صورت حفظ مقدار و غلظت مشخص این مواد در لوله های خونگیری، بر روی سرم ها تاثیر قابل مشاهده ای وجود نداشته است.
این نوع لوله خونگیری یکبار مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی برای تست های بیوشیمی و سرولوژی و اندازه گیری اعم از پارامترهای شیمیایی خون نظیر قند خون، کلسترول، تریگلسیرید، اوره، آنزیم ها، تست های کبد، کراتینین و املاح خون اعم از پتاسیم، سدیم و… مورد استفاده قرار می گیرد.

لوله وکیوم خون گیری Serum بدون افزودنی

لوله خون تحت خلأ سرم (Serum) فرتست فاقد مواد افزودنی بوده و جهت جداسازی سرم خون از سلول های خونی و فیبرین در آزمایش های بیوشیمی (Biochemistry) ، ایمونولوژی (Immunology) و سرولوژی (Serology) استفاده می شوند.

آموزش خونگیری با لوله خون تحت خلاء (سیستم ونوجکت):

خون‌گيري صحيح نياز به دانش و مهارت توأم دارد .

  1. انتخاب ورید مناسب

اغلب موارد نمونه گیري از وریدهاي Median cubital و Cephalic صورت می گیرد.

  1. لمس کردن رگ
  2. بستن تورنیکه(حداکثر یک دقیقه طول بکشد)
  3. ضد عفونی کردن محل خونگیری (اجازه دهید تا ماده ضد عفونی کننده کاملاً خشک شود
  4. بازوی بیمار باید با زاويه 30 درجه يا كمتر رو به پایین نگه داشته شود و سپس سوزن نصب شده بر روی هلدر وارد رگ شود.
  5. لوله خون تحت خلاء را درون هلدر قرار دهید. از نفوذ درپوش پلاستیکی در سوزن به طور کامل اطمینان حاصل کنید. تورنیکه را باز نموده تا خون با توجه به فشار خون در رگ ها وارد لوله شود.
جهت تهیه لوله خون تحت خلاء و لوله خون وکیوم با شرکت داریا بهین تجهیز راه ابریشم تماس حاصل فرمایید.