هایفو 3 بعدی

این دستگاه غیرتهاجمی بوده و تعداد زیادی کلاژن را تحریک می­کند.

هایفو 6 بعدی با عمق 5/1 برای سطحی­ترین لایه و از بین بردن چین و چروک،

عمق 0/3 برای تحریک کلاژن،

عمق 5/4 برای لیفتیگ عمیق پوست.

در هایفو 3 بعدی با زدن هر شات 3 بعد از پوست تحت تأثیر قرار می­گیرد.