دستگاه هایفو تراپی

این شرکت دارای دستگاه های هایفوتراپی شامل اولترا, دابلو , 3 بعدی , 6 بعدی و واژن می باشد .