میکرونیدلینگ (درماپن)

قیمت دستگاه میکرونیدلینگ

قیمت دستگاه میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ (Microneedling)

قیمت دستگاه میکرونیدلینگ

قیمت دستگاه میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ یا درماپن فناوری نسبتا جدیدی می باشد که از طریق وارد نمودن سوزن های ظریف به پوست

عمل می کند. این متد موجب افزایش تحریک کلاژن و کلاژن سازی در پوست میگردد.

میکرونیدلینگ (Percutaneous Collagen Induction Therapy) یک نوع روش ترغیب مکانیکال جهت

بازسازی آسیب های ترکیبی پوست می باشد که باعث بازسازی بافت تغییر یافته و صدمه دیده می گردد.

این دستگاه به بهبود تحریک کلاژن سازی یا PCI نیز شهرت دارد.

با بهره گیری از سوزن های بسیار ریز، طی فرایند میکرونیدلینگ، میلیون ها میکروکانال (ميکروکانال مبدل حرارتي

بسيار کوچک و کارآمدي است که با آمیختن برخي ويژگی ها مانند ضريب منظر بزرگ ضريب انتقال حرارت بالا،

 حجم سيال مورد نياز اندک و وزن و ابعاد کوچک، ابزار بسيار کارامدي در زمينه مقاصد انتقال حرارت ميباشد و

کارامدي اين ابزار جديد تاييد شده است.) در اپیدرم و درم ایجاد میگردد. وارد نمودن سوزن ها به درون پوست،

موجب بیشتر شدن انتشار فاکتورهای رشد از فیبروبلاست ها، پلاکت های خونی و بهترشدن عملکرد فاکتورهای

رشد alpha و Beta می گردد. این روند توسط فیبروبلاست ها منجر به افزایش تولید کلاژن و الاستین میشود.

کراتینوسیت ها (کراتینوسیت  (Keratinocyte): سلول اصلی سازنده روی پوست است. در حقیقت ۹۰٪ سلولهای

اپیدرم ، کراتینوسیت هستند. این سلولها عملکرد دفاعی در برابر عوامل خارجی مانند میکروبها، حرارت، نور آفتاب و …

دارند.) نیز به محل نیدلینگ در اپیدرم انتقال یافته و در آنجا تکثیر می شوند و در نهایت موجب افزایش ضخامت

اپیدرم میگردند. در این روش نفوذ سوزن به درون پوست باید به اندازه ای باشد که خونریزی های ظریف داخل پوستی

ایجاد گردد.

اپیدرم در میکرونیدلینگ سوراخ می شود اما تخریب نمی شود، لذا اپیتلیال (بافت پوششی) طی مدت زمان کوتاهی

بازسازی شده و در نتیجه دوره ی نقاهت پس از بهبود یافتن، بسیار کوتاه خواهد بود. هدف این درمان، بهبود ظاهر و

عملکرد پوست می باشد.

قیمت دستگاه میکرونیدلینگ

کاربردهای Microneedling

قیمت دستگاه میکرونیدلینگ

  • مرمت اسکارهایی که بر اثر سوختگی، آکنه و اعمال جراحی ایجاد شده اند.

  • رفع ترک های ناشی از بلوغ، چاقی و حاملگی

  • رفع نشانه های افتادگی و شل شدگی پوست

  • بهبود تیرگی و لک پوست

خرید دستگاه لیزر دایود ، قیمت دستگاه لیزر دایود ، خرید دستگاه جوانسازی ، خرید دستگاه لیزر دایود ، فروش دستگاه لیزر دایود