درباره ما

شرکت داریا بهین تجهیز راه ابریشم برای بیش از چهار سال تعهد مداوم کارمندان خود را به عملکرد صادقانه اثبات کرده است.در همین راستا کسب وکار خود را گسترش دادیم و به رکوردی درخشان در رشد پایدار وشهرت در اجرای اصول اخلاقی دست یافتیم.
نمایندگان ما،هم در داخل و هم در خارج از کشور،با تخصص در حوزه ی فروش، فنی وخدمات همواره تلاش کرده اند و حرکت رو به جلو وموفقیت امیزی را دنبال می کنند.