دستگاه اینفیوژن پمپ مدل کایان

در سال 1399 با کمک بخش تحقیق و توسعه خود موفق به تولید نمونه آزمایشی این دستگاه شدیم که اکنون در حال طی انجام تست های ایمنی و اختصاصی و EMC می باشد