اجاره دستگاه پلاسما

پلاسما

نام پلاسما در دستگاه های مشابه فقط جهت برند و نام تجاری استفاده شده است و این مسئله به معنای پلاسما بودن این دستگاه نیست.

در حقیقت پلاسما یک نوعی از پلاسما میباشد که در نتیجه برانگیخته شدن جریانی از گاز در حال عبور از نازل مانند هلیوم، آرگون یا گازهای

دیگر بوجود می آید.این تکنولوژی باعث میشود هنگام ایجاد آرک پلاسما بر روی پوست نیازی به سیم ارت و یا اتصال به بدن نباشد در نتیجه

در زیر نقاط حساسی مانند پلک جریان الکتریکی ایجاد نمی شود و در نتیجه ایمنی استفاده از پلاسما بسیار بیشتر از نمونه هایی است که

زیر پوست جریان ایجاد می کند.نتایج دستگاه پلاسما بلافاصله بعد از اولین جلسه درمان قابل مشاهده است . شرکت راه ابریشم اقدام به

اجاره این دستگاه در تهران و شهرستان ها می نماید.